@shmsa.gov.cn

imap server :imap.shmsa.gov.cn
smtp server :smtp.shmsa.gov.cn